Kế toán

--Công ty cổ phần 89SGROUP--

Vị trí Kế Toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, kiểm tra và thực hiện các hoạt động tài chính và kế toán của công ty. Người giữ vị trí này sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị hồ sơ, hóa đơn chứng từ, phân tích và báo cáo tài chính, cũng như quản lý các vấn đề liên quan đến thuế và kiểm toán.

Kỹ năng Sử dụng Phần mềm
Phân tích & Giải quyết Vấn đề
Kiến thức về Luật Thuế
Khả năng Tập trung và Chi tiết
Kỹ năng Giao tiếp

Trách nhiệm


 • Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm
 • Theo dõi, ghi nhận trên hệ thống ERP và quản lý các giao dịch tài chính, bao gồm thu chi, hóa đơn, và các khoản thanh toán
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như làm sổ sách, đối chiếu bảng cân đối kế toán
 • Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thuế: thuế thu nhập, thuế GTGT, thuế TNCN, v.v.
 • Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính
 • Hỗ trợ các hoạt động kiểm toán và tuân thủ các quy định pháp luật
 • Phân tích dữ liệu tài chính và đề xuất các giải pháp cải tiến

Yêu cầu


 • Bằng cấp liên quan đến kế toán, tài chính hoặc lĩnh vực tương tự

 • Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

 • Thành thạo việc sử dụng phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng như Excel

 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

 • Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế